Vår logo

Output er studentavisen ved Institutt for Informatikk ved UiO. Vi lager informative og underholdende artikler og gir ut avisen to ganger i året.

Kom i kontakt med oss, eller se hva som skjer i avisen.